clever
frame

modular
sales
support
architec-
ture

POSLANIE, VÍZIA, HODNOTY

MODULARITA

Efektívnosť je kľúčom k úspechu. Naším poslaním je vytvoriť jednoduché modulárne riešenie, ktoré je ľahké na prepravu. Všetky naše systémy sú a budú navzájom kompatibilné. Ich rekonfigurácia a rebranding neboli nikdy tak jednoduché.

PODPORA PREDAJA

Vedeli ste, že 52% zákazníkov sa nevráti do obchodov s neatraktívnym dizajnom interiéru? Spôsob prezentácie určuje záujem o produkt. Naším poslaním je pomôcť vytvoriť efektívne predajné priestory.

ARCHITEKTÚRA

Neustále prekračujeme hranice v oblasti expozíciou produktov, výstavníctvom a architektúrou. Pozorný priestor vyžaduje hĺbkovú analýzu potrieb používateľov a vhodnú ergonómiu. To je to, čo robíme v Clever Frame Slovakia.

SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ


Ako zamestnávateľ sa cítime zodpovední za tvár slovenského a európskeho trhu práce. Záleží nám na výbere iba spoľahlivých a zodpovedných subdodávateľov. Základom budovania vzťahov s našimi zamestnancami a obchodnými partnermi je rešpekt, spravodlivé zaobchádzanie, rešpektovanie práva a starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku.

EKOLÓGIA


V Clever Frame sa snažíme nasledovať myšlienku ekológie vo všetkých oblastiach činnosti - od zlepšovania výrobných procesov, tlačou propagačných materiálov na recyklovaný papier, až po použitie recyklovateľného hliníka. Vytvárame opakovane použiteľné systémy, ktoré prispievajú k zníženiu odpadu.

© 2018 Module Plan Sp. z o.o. Modular exhibition systems. Join us on Facebook.fb